top of page

Το UPS ( Τροφοδοτικό Αδιάλειπτης Λειτουργίας ) είναι η ενδεδειγμένη λύση προστασίας για όλα τα προβλήματα τροφοδοσίας.

 

* Τις περισσότερες φορές θυμόμαστε την αναγκαιότητά τους όταν γίνει κάποια διακοπή ρεύματος του δικτύου τροφοδοσίας ή όταν μετά από ένα τρεμόσβησμα των φώτων καεί το τροφοδοτικό κάποιας συσκευής.  Σωστό όμως είναι η εγκατάστασή τους να προβλέπεται στις μελέτες του υπεύθυνου μηχανικού ή η παρουσία τους να συνοδεύει την αγορά ενός Η/Υ ή κάποιας άλλης κρίσιμης για την λειτουργία της συσκευή. Η προστασία που παρέχουν αφορά όχι μόνο τις διακοπές ρεύματος αλλά και τις διακυμάνσεις τάσεως, τις αιχμές, τις υπερτάσεις και τους ηλεκτρικούς θορύβους

α.png

Η λειτουργία κλεισίματος έτους πραγματοποιεί διαδικασίες αποσυμφόρησης της βάσης από τον όγκο των δεδομένων, καθιστώντας την ταχύτερη και πιο αξιόπιστη στις καθημερινές λειτουργίες του φαρμακείου. Παράλληλα, η διαχείριση των δεδομένων γίνεται ασφαλέστερη, χωρίς να υπάρχει απώλεια ιστορικού των πελατών και της αποθήκης ειδών.

Farmakon Οικογένεια Προϊόντων Λογισμικού Φαρμακείων
 

Το πρόγραμμα διαχείρισης φαρμακείου Farmakon σχεδιάστηκε και παρουσιάστηκε το έτος 2000 με πλήρη επίγνωση του ρόλου του φαρμακείου στην κοινωνία, της ιδιαιτερότητας της διανομής φαρμάκου έναντι άλλων ειδών, αλλά και των συνθηκών εργασίας εντός αυτού.  Έκτοτε και μέχρι σήμερα εξελίχτηκε στο σύστημα που παρέχει τις πληρέστερες και αποτελεσματικότερες υπηρεσίες υποστήριξης της λειτουργίας του φαρμακείου και έχει τιμηθεί γι’ αυτό με την κατάκτηση του μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς, με πλέον των 5.000 εγκαταστάσεων.

Η πολυδιάστατη σχεδίαση του Farmakon διαθέτει εξειδικευμένη λειτουργικότητα στα σημεία εξυπηρέτησης ασφαλισμένων και πελατών, πλήρεις λειτουργίες και εκτεταμένους αυτοματισμούς για την διαχείριση του εμπορικού σκέλους, αλλά και προηγμένες λειτουργίες για την υποστήριξη αναβαθμισμένου τρόπου διοίκησης της επιχείρησης.
 

Λειτουργίες λογισμικού που επικεντρώνονται  στον επιστημονικού ρόλο φαρμακοποιού
 

Το Farmakon, ως μία ολοκληρωμένη οικογένεια προϊόντων, πέρα από την ελεγχόμενη, αποτελεσματική φυσική διανομή του φαρμάκου, προσφέρει:

 • Αποτελεσματική, ευέλικτη διασύνδεση με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση της Χώρας και άμεση προσαρμογή σε όποιες αλλαγές επιφέρει η ΗΔΙΚΑ,

 • Διαρκής ενημέρωση του λογισμικού με τις συνεχώς διαμορφούμενες θεσμικές διαδικασίες εκτέλεσης συνταγών και διανομής φαρμάκων,

 • Ιστορικό λήψης φαρμάκων και παραφαρμάκων ανά ασφαλισμένο,

 • Τήρηση στοιχείων χρόνιων παθήσεων ασφαλισμένου,

 • Τήρηση σημειώσεων και παρατηρήσεων ανά ασφαλισμένο,

 • Βοηθήματα στην κατεύθυνση βελτίωσης της χρήσης των φαρμάκων όπως

  • Παροχή οδηγιών για την ορθή λήψη του φαρμάκου,

  • Αλληλεπιδράσεις, ενδείξεις, αντενδείξεις με βάση τη δραστική ουσία και την εμπορική ονομασία,

  • Διαβάθμιση της σοβαρότητας των αλληλεπιδράσεων ως αποτέλεσμα του συνδυασμού της συχνότητας εμφάνισής και του κινδύνου που ενέχει για την υγεία του ασθενούς,

  • Έλεγχος της τρέχουσας χορήγησης έναντι του ιστορικού φαρμακοληψίας

  • Αλληλεπιδράσεις που σχετίζονται με την πάθηση όπως και με την αύξηση ή μείωση των ανεπιθύμητων ενεργειών,

 • Επιλεκτική, αυτόματη προβολή όλων των παραπάνω κατά την εκτέλεση συνταγής και εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου, μέσα από την ίδια οθόνη του προγράμματος που ο φαρμακοποιός χρησιμοποιεί εκείνη τη στιγμή.
   

Λειτουργίες λογισμικού που επικεντρώνονται στην επιχείρηση φαρμακείο
 

Το βασικό πρόγραμμα διαχείρισης υποστηρίζει όλες εκείνες τις διαδικασίες που έχει ανάγκη το φαρμακείο, όπως διαχείριση αγορών, πωλήσεων, αποθήκης, πελατών, προμηθευτών, ηλεκτρονική εκτέλεση συνταγών, καταχώρηση ειδικών δοσοληψιών, διαχείριση αιτούμενων από ασφαλιστικά ταμεία, αναλυτικές αναφορές, στατιστικά στοιχεία κλπ.

Το βασικό πρόγραμμα συμπληρώνεται με μία προσεχτικά σχεδιασμένη σειρά προαιρετικών προϊόντων στις εξής κατευθύνσεις:

 • Αυτοματισμός διαδικασιών και ενίσχυση της παραγωγικότητας,

 • Διαχείρισης πιστότητας πελατών – CRM,

 • Διασυνδέσεις με ηλεκτρονικά καταστήματα,

 • Προηγμένη ανάλυση δεδομένων για την αναβάθμιση του τρόπου διοίκησης του φαρμακείου και υποστήριξη εφαρμογών πέρα από την διαχειριστική μηχανογράφηση,

 • Υποστήριξη αυτόνομων φαρμακείων, ομάδων και ευρείας κλίμακας δικτύων φαρμακείων.

Ενδεικτικά, η οικογένεια προϊόντων Farmakon υποστηρίζει:

 • διασύνδεση με φαρμακαποθήκες για πραγματοποίηση παραγγελιοληψίας κλπ,

 • Προηγμένη κατηγοριοποίηση φαρμάκων και παραφαρμάκων,

 • Ανάλυση εμπορικών στοιχείων ανά προϊόν, κατηγορία και οίκο,

 • Ανάλυση κίνησης φαρμάκων ανά δραστική ουσία και πρωτότυπο/γενόσημο,

 • Ανάλυση επαναλαμβανόμενων συνταγών,

 • Ακριβή υπολογισμό της κερδοφορίας,

 • Διαχείριση προϊόντων και ραφιών – ανάλυση παραγωγικότητας ραφιών,

 • Υπολογισμό δεικτών κινητικότητας όπως κυκλοφοριακή ταχύτητα / μέση διάρκεια παραμονής στην αποθήκη και GMROI,

 • ABC ανάλυση προϊόντων,

 • Διαχείριση ετήσιων πιστωτικών συμφωνιών έναντι επίτευξης στόχων και υπολογισμό προσδοκώμενης κερδοφορίας,

 • Μέτρηση παραγωγικότητας και διαχείριση κινήτρων παραγωγικότητας προσωπικού,

 • Διαχείριση πιστότητας πελατών φαρμακείου (CRM),

 • Στοιχεία αγοραστικών συμπεριφορών και προτιμήσεων πελατών διαθέσιμων τη στιγμή εξυπηρέτησης,

 • Υποστήριξη συνδυαστικών/συμπληρωματικών πωλήσεων,

 • Διαχείριση προωθητικών ενεργειών,

 • Ανάδειξη ιδιαίτερων αναγκών διαχείρισης που προκύπτουν από την πραγματικότητα της ιδιαιτερότητας κάθε φαρμακείου.

bottom of page