ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η CSA έχει δουλέψει συστηματικά και με συνέπεια σε δύο κλάδους αγοράς, τον κλάδο των Φαρμακευτικών Προϊόντων και τον κλάδο της Λιανικής Πώλησης, για περισσότερο από είκοσι χρόνια, από το 1985. Ως αποτέλεσμα της δουλειάς αυτής, σήμερα είναι ηγέτης προμηθευτής λογισμικού εφαρμογών στον κλάδο των Φαρμακευτικών Προϊόντων και σημαντικός προμηθευτής στον κλάδο της Λιανικής Πώλησης, στην Ελλάδα, με αξιόπιστο λογισμικό και λειτουργικότητα στην αιχμή της εξέλιξης.

Κλάδος των Φαρμακευτικών Προϊόντων

Στο κλάδο των Φαρμακευτικών και Παρα-φαρμακευτικών Προϊόντων, η CSA ηγείται της αγοράς προμηθευτών λογισμικού εφαρμογών. Καλύπτει με πληροφοριακά συστήματα αιχμής, όλα τα στάδια της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και της Λιανικής Πώλησης των προϊόντων αυτών. Καλύπτει τις ανάγκες της Χονδρικής Πώλησης με εξελιγμένα συστήματα πληροφορικής για φαρμακαποθήκες, τις ανάγκες της Λιανικής Πώλησης με προηγμένα συστήματα πληροφορικής για φαρμακεία, όπως επίσης προσφέρει και μεγάλης έκτασης αυτοματισμούς διαδικασιών μεταξύ αυτών.

Κλάδος Λιανικής Πώλησης

Η CSA έχει αντιμετωπίσει κάθετα τον χώρο της Λιανικής Πώλησης, αναπτύσσοντας λογισμικό εξειδικευμένο για την κάλυψη των αναγκών μικρών-μεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και μεγάλων επιχειρήσεων, καθώς επίσης και αλυσίδων καταστημάτων.
Το λογισμικό της CSA, αναπτυγμένο σε περιβάλλον Oracle, καλύπτει όλες τις λειτουργικές ανάγκες μίας σύγχρονης εμπορικής επιχείρησης, την οικονομική και την εμπορική διαχείριση, την λειτουργία των ταμειακών συστημάτων την αξιοποίηση τεχνολογιών φορητών τερματικών κλπ. 
Πρόσθετα, υποστηρίζει την διαχείριση καταστημάτων, υποκαταστημάτων και θυγατρικών επιχειρήσεων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Η CSA αξιοποιεί τις δυνατότητες που εκάστοτε προσφέρει η εξέλιξη της τεχνολογίας, για να εμπλουτίζει το λογισμικό της και να δημιουργεί νέους τρόπους εργασίας και πραγματοποίησης συναλλαγών, με στόχο πάντα την ενίσχυση της παραγωγικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, συνεχώς επεκτείνει το δίκτυο ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τα φαρμακεία που συνεργάζονται μαζί της και χτίζει νέες εφαρμογές επάνω από αυτό, για να προσφέρει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στους διάφορους παράγοντες της εφοδιαστικής αλυσίδας του φαρμάκου στην Ελλάδα. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται επ' έργω και περιλαμβάνουν επικοινωνία κλαδικής επαγγελματικής πληροφόρησης προς το φαρμακείο, κοινοποίηση προωθητικών ενεργειών και ειδικών προσφορών, αμφίδρομη επικοινωνία με το φαρμακείο και το εμπορικό λογισμικό του κλπ.