Φαρμακεία

+
+
+
+
 
str.png

FARMAKON

Η CSA αναπτύσσει λογισμικό εφαρμογών για την ολοκληρωμένη διαχείριση του φαρμακείου, σε σύγχρονο περιβάλλον λειτουργίας Windows και με ειδική σχεδίαση για να είναι εύκολο στη χρήση, ακόμα και για το φαρμακοποιό που δεν είναι εξοικειωμένος με αυτό το περιβάλλον. Διαχρονικά, η εταιρεία έχει παρακολουθήσει τα συνεχώς εξελισσόμενα επιχειρηματικά μοντέλα, μέσα από το οποία ασκείται το επάγγελμα του φαρμακοποιού και με βάση αυτά, έχει εξελίξει και συνεχίζει να εξελίσσει το λογισμικό που προσφέρει. Έχει αναπτύξει λογισμικό υψηλών επιδόσεων, πλούσιας λειτουργικότητας και μεγάλης αξιοπιστίας, για την διαχείριση της λειτουργίας αυτόνομων φαρμακείων, ομάδων και αλυσίδων φαρμακείων. Η CSA παρακολουθεί την εξέλιξη του φαρμακείου και από την άποψη του μίγματος προϊόντων και υπηρεσιών που αυτό προσφέρει. Έχει ενσωματώσει στο λογισμικό της λειτουργικότητα για να εξυπηρετήσει τόσο την διαχείριση του φάρμακου, όσο και OTC και παρα-φαρμακευτικών προϊόντων. Η ποιότητα του λογισμικού της CSA, συμπληρώνεται από μία τιμολογιακή τοποθέτηση που συναντά την προσδοκία της αγοράς, καθώς επίσης και ένα δίκτυο συνεργατών που καλύπτει την υποστήριξη σε όλη τη χώρα, ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα σημεία. Ο φαρμακοποιός πλέον, χρησιμοποιεί τη σειρά προϊόντων λογισμικού Farmakon, όχι για να καλύψει κάποιες ειδικές ανάγκες του φαρμακείου του μόνο, αλλά για να ανακαλύψει νέες πρακτικές ενίσχυσης της επιχειρηματικής πλευράς του επαγγέλματός του

18.png

Διαχείριση δελτίων παραγγελiας

Τροποποίηση δελτίων παραγγελίας (Συμπληρωματική παραγγελία), αναζήτηση των εκκρεμών δελτίων για αποστολή παραγγελίας, μέσω modem και λήψη τιμολογίου κάνοντας χρήση της ενιαίας κωδικοποίησης σε φάρμακα, αλλά και σε παραφάρμακα (κτηνιατρικά, γάλατα, παιδικές τροφές), που ενσωματώνονται ηλεκτρονικά από τη φαρμακαποθήκη ή το συνεταιρισμό σας.

'Εσοδα - 'Εξοδα

Υπάρχει η δυνατότητα τήρησης βιβλίου εσόδων - εξόδων και παρακολούθησης του Φ.Π.Α. της επιχείρησης. Η ενημέρωση των βιβλίων από την εμπορική διαχείρηση γίνεται αυτόματα

str.png

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Το πρόγραμμα φαρμακείου FarmakoN είναι σχεδιασμένο με σύγχρονα προγραμματιστικά εργαλεία. Εκμεταλλεύεται πλήρως τις δυνατότητες της τεχνολογίας των Windows, είναι εύκολο στη χρήση ακόμα και για το φαρμακοποιό που δεν είναι εξοικειωμένος με αυτό το περιβάλλον.

Χρήση Barcode

Προσθέτει ταχύτητα, ασφάλεια και αξιοπιστία, παρέχοντας ταυτόχρονα περιορισμό της χρήσης πληκτρολογίου

Ταμειακή

Για μεγαλύτερη ταχύτητα και μικρότερο κόστος, το πρόγραμμα φαρμακείου FarmakoN συνδέεται με ταμειακή μηχανή με δυνατότητα αναγραφής του είδους στην απόδειξη. Παράλληλα, μπορεί να γίνεται χρήση του εκτυπωτή για έκδοση τιμολογίων και λοιπών καταστάσεων.

Δίκτυο

Το πρόγραμμα FarmakoN είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί σε περιβάλλον δικτύου και να εκμεταλλεύεται τις περιφερειακές συσκευές.

Σύνδεση με Φαρμακαποθήκη

Η εταιρία CSA έχοντας πολυετή εμπειρία στο χώρο του φαρμάκου, έχει τη δυνατότητα μέσα από τη μηχανογράφηση των φαρμακαποθηκών να εντάξει διαδικασίες επικοινωνίας φαρμακείων - φαμακαποθηκών με μοναδικό τρόπο και ευελιξία

Παραγγελίες

Δυνατότητα δημιουργίας παραγγελίας βάσει πωλήσεων ημέρας, βάσει Min, Max Stock, βάσει αρνητικών υπολοίπων. Διαχωρισμός των ποσοτήτων για κάθε είδος στους βασικούς προμηθευτές. Δημιουργία δελτίου παραγγελίας για κάθε προμηθευτή, με δυνατότητα αλλαγής ή προσθήκης νέων ειδών.

Στατιστικά

Προβολή στατιστικών στοιχείων ανά μήνα σε επίπεδο ποσότητας αλλά και αξίας ειδών (τζίρος). Στατιστική αξιολόγηση πωλήσεων συνταγών ανά ταμείο και κατηγορίας ειδών. Δυνατότητα προβολής δεδομένων σε γράφημα πολλαπλών διαστάσεων (δισδιάστατα, τρισδιάστατα, κτλ.).

Ιστορικό πελάτη

Για τους πελάτες που ο φαρμακοποιός θέλει να κρατά στοιχεία για τα είδη που αγοράζουν, υπάρχει η δυνατότητα διατήρησης ιστορικού αρχείου για κάθε πελάτη, ανά ημερομηνία και είδος.

Πλήρης παραμετροποίηση

Το πρόγραμμα είναι πλήρως παραμετροποιημένο, δηλαδή, ο χρήστης το προσαρμόζει στις δικές του ανάγκες. Για παράδειγμα, μπορεί να καθορίσει αν θα παρακολουθεί υπόλοιπο στην αποθήκη, αν θα έχει κλειστή αποθήκη ή αν θα κάνει πωλήσεις ανεξάρτητα από το υπόλοιπο. Να δηλώσει δικά του μηνύματα ελέγχου κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συνταγών, τα δικά του ποσοστά κέρδους σε κάθε κατηγορία ειδών, και να παρακολουθεί στοιχεία για περισσότερες από μια χρήσεις.

Ευελιξία στην αναζήτηση

Η αναζήτηση των στοιχείων γίνεται με πολλαπλούς τρόπους, αλλά και σε συνδυασμό με πολλαπλά κριτήρια. Έτσι μπορούμε να βρούμε τις συνταγές ενός πελάτη ή ενός χρήστη του προγράμματος όταν λειτουργούμε σε περιβάλλον δικτύου, να κάνουμε αναζήτηση με τη δραστική ουσία, με την ένδειξη, με την κατηγορία, καθώς και με τα είδη που έχουν καταχωρηθεί με ευθύνη του φαρμακοποιού.

On-line ενημέρωση

Η ενημέρωση των βασικών αρχείων γίνεται on-line, έτσι ώστε να έχουμε άμεση πληροφόρηση για τα υπόλοιπα της αποθήκης των πελατών, αλλά και των προμηθευτών μας.

Εκτύπωση - προεπισκόπηση δεδομένων

Κάθε πληροφοριακή κατάσταση έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης ή προβολής της στην οθόνη μέσα από τη διαδικασία προεπισκόπησης.

Ιστορικό ενημέρωσης φαρμάκων

Το πρόγραμμα μέσα από τη διαδικασία ενημέρωσης ειδών διατηρεί ιστορικό αρχείο με τις αλλαγές που έχουν γίνει σε κάθε πεδίο της αποθήκης και για κάθε είδος. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα σύγκρισης των διαφόρων στοιχείων.

str.png
CC.png

Ενσωμάτωση παραφαρμάκων

Μέσα από τις φαρμακαποθήκες - συνεταιρισμούς, το πρόγραμμα FarmakoN έχει τη δυνατότητα να τροφοδοτείται με τα παραφάρμακα (γάλατα, παιδικές τροφές κτλ.). Έτσι υπάρχει ενιαία κωδικοποίηση και απόλυτη ταύτιση δεδομένων.

Εκκρεμότητες

Αναλυτική παρακολούθηση δανεικών μέσα από το κύκλωμα λιανικής πώλησης (Συνταγές), αλλά και από το αρχείο πελατών. Προβολή δανεικών με στοιχεία όπως: η ημερομηνία, ο πελάτης, η ποσότητα, δίνουν ευελιξία για μια πλήρη παρακολούθηση της αποθήκης και των οικονομικών υπολοίπων.

Farmakon RetaiL

Η εντατική λιανική στο φαρμακείο. Πραγματοποίηση ηωλήσεων
με ταμειακά συστήματα εντατικής λιανικής (POS). Οθόνη οφής.
διαχείριση πιστωτικών καρτών και εκπτωτικών κουπονιών.
Αυτόνομη λειτουργία. Σχεδίαση γιο ταχύτατη διεκπεραίωση
πωλήσεων. Πλήρης ενσωμάτωση στο πρόγραμμα διαχείρισης και
τις διαδικασίες του φαρμακείου.

Farmakon MobiLe

Υποστήριξη χρήσης φορητών ασύρμστων τερματικών (ΡDΑ)
και tablets σε onIine σύνδεση με το πρόγραμμα διαχείρισης
φαρμακείου  για παραλαβή  εμπορευμάτων, ευκολlα φuσικής
απογραφήις, καθώς και πραγματοποίηση λιανικής πώλησης.

Farmakon Επιστnμοvική Πλnροφόρnσn

Ευρηματική ενσωμάτωση πληροφοριών ενδείξεων, αvτενδείξεων,
αλληλεπιδράσεων και λοιπών στοιχείων φαρμάκων, διατροφικών συμβουλών κλπ. για τα φάρμακα που περιέχει κάθε συνταγή  κατά
το χρόνο εκτέλεσής της. Αλληλεπιδράσεις έναvτι του φαρμα-κευτικού ιστορικού του ασθενούς. Σύνδεση με συνδρομητικές
υπηρεσίες σε εξειδικευμένες βάσεις πληροφοριών, όηως την
f-anazitisi.

Farmakon e-order

Σύνδεση με ηλεκτρονικούς κόμβους προμηθευτών μέσω
διαδικτύου  για αυτόματη αποστολή παραγγελίας, ηλεκτρονική λήψη
τιμολογίου αγοράς, αυτόματη καταχώρηση τιμολογίου αγοράς,
λήψη ενημερώσεων τιμών καθώς και γενικότερα αρχείων
φαρμάκων και παραφαρμάκων σε πραγματικό χρόνο και με μεγάλη ευκολία.

Farmakon FarShop

Γέφυρα σύνδεσης του προγράμματος διαχείρισης με σύστημα
e-shop. Κατέβασμα καρτελών πελατών και παραγγελιών στο
πρόγραμμα διαχείρισης φαρμακείου. για έκδοση παραστατικών
αποστολής και ορθή τήρηση αποθήκης. Δυνατότητα ενημέρωσης
e-shoρ με υπόλοιπα αποθήκης.

Farmakon Βάσn Παραφαρμάκων

Ενημέρωση κσι κατηγοριοποίηση της βάσης πρoϊόvτων του
φαρμακείου. Δυνατότητα επιλεκτικής εισαγωγής στοιχείων και
διαρκούς ενημέρωσης από τις βάσεις παραφαρμάκων που
διαθέτουν οι φαρμακαποθήκες. οι συνεταιρισμοί και οι εταιρείες.
Δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων κοι διαρκούς ενημέρωσης από
καταξιωμένες βάσεις παραφαρμάκων που διατίθενται στην ελληνική
αγορά. όπως το Databax.,

Farmakon Accounts

Λογιστική βιβλίων Γ Κατηγορίας για το φαρμακείο, ελληνικά και
διεθνή λογιστικά πρότυπα, πλήρης παρακολούθηση λογαριασμών.
αναλυτική λογιστική, διαχείριση κέντρων κόστους.

Farmakon CRM

Σύστημα πιστότητας για το πελατολόγιο ταυ φαρμακείου, ειδικά αναπτυγμένο για τον κλάδο του φαρμάκου. Υλοποίηση μεθόδων Segmented Marketing στο φαρμακείο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του. Αξιοποίηση πρoϊόvτων, κατηγοριών προϊόντων, πελατών, κατηγοριών πελατών και αγοραστικού προφίλ πελατών για πραγματοποίηση στοχευμένων δράσεων προώθησης,
στοχευμένη επικοινωνία πρωτοβουλιών με μηνύματα SMS, υποστήριξη εξελιγμένnς κάρτας μέλους, υποστήριξη  εξαταμικευμένnς επικοινωνίας με πελάτη/ασθενή στο σημείο εξυπηρέτησης. Υποστηρίζει αυτόνομα φαρμακεία, ομάδες, δίττuα και αλυσίδες φαρμακείων.

 

Farmakon Server

Κεντρικός κόμβος δικτύου/αλυσίδας φαρμακείων που διασυνδέεται online με τα μέλη του δικτύου μέσω του διαδικτύου. Υποστηρίζει κεντρική κωδικοποίηση δεδομένων και συντήρηση αρχείου παραφαρμάκων για ολόκληρο το δίκτυo των φαρμακείων. Συγκεντρώνει την εμπορική κίνηση όλου του δικτύου. Αναλύει στατιστικά τις πωλήσεις και τις αγορές.

Farmakon Group

Online σύνδεση συνεργαζόμενων φαρμακείων. Τα φαρμακεία διατηρούν την αυτόνομη λειτουργία τους, αλλά μπορούν να βλέπουν το υπόλοιπα είδους, τα ιστορικό πελάτη και τις εκκρεμότητες των άλλων μελών. Επίσης μπορoύν να τηρούν ενιαία βάση παραφαρμόκων. που συντηρείται από ένα εκ των συνεργαζόμενων φαρμακείων.

str.png

Analytics

29541511_1592748317441141_70246781558395
Αναζητήστε άµεσα τα δεδοµένα σας και διαχειριστείτε µε ευελιξία µεγάλο όγκο πληροφοριών

Αναζητήστε άµεσα τα δεδοµένα σας και διαχειριστείτε µε ευελιξία µεγάλο όγκο πληροφοριών Με την πλατφόρµα Farmakon Analytics για φαρµα-κεία και φαρµακαποθήκες, µπορείτε µε εύκολο τρόπο να εξερευνήσετε τα δεδοµένα σας, να δηµιουργήσετε έξυπνες απεικονίσεις αναλύσεων και να διαχειριστείτε µε εύχρηστο τρόπο τις πληροφορίες από µια ή από πολλαπλές πηγές. Με την πλατφόρµα Farmakon Analytics µπορείτε να έχετε άµεσα απαντήσεις σε οποιοδήποτε ερώτηµά σας, αλλά και να µοιραστείτε άµεσα τα αποτελέσµατα των αναλύσεών σας µε άλλους χρήστες αφού η πρόσβαση στην πλατφόρµα Farmakon Analytics είναι εφικτή από οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγµή και από οποιαδήποτε συσκευή (smartphones, tablets, laptops).
Δηµιουργία απεικονίσεων, παρουσιάσεων και dashboards - Εύκολα και απλά µε Drag-and-drop Με την πλατφόρµα Farmakon Analytics, οι χρήστες µπορούν εύκολα και γρήγορα να οπτικοποιήσουν τις αναλύσεις τους χωρίς να απαιτούνται ειδικές τεχνικές δεξιότητες.
Τα προϊόντα Farmakon Analytics προσφέρονται έτοιµα, µε πλήρη εµπορική ανάλυση, ανάλυση αγορών και ανάλυση ηµερήσιας εµπορικής κίνησης του φαρµακείου και της φαρµακαποθήκης, για αξιοποίηση χωρίς καµία πρόσθετη επιβάρυνση του χρήστη.
Βεβαίως, δίνεται η πρόσθετη δυνατότητα προσθήκης συνδυαστικών απεικονίσεων από τον χρήστη, µε σκοπό την εξειδίκευση του τελικού συστήµατος στις ιδιαίτερες ανάγκες του.

α11.png
α10.png
α9.png
α8.png
α6.png
α7.png
α5.png
α1.png
α2.png
α4.png
str.png

Farmakon Analytics

Το Farmakon Analytics πραγματοποιεί τη διαδικασία μετατροπής των δεδομένων που συγκεντρώνει η μηχανογράφηση του φαρμακείου σε αξιοποιήσιμη πληροφορία, η οποία υποστηρίζει την λήψη αποφάσεων και την ανάληψη δράσεων, με σκοπό την ενίσχυση της εμπορικής απόδοσης.

Δεδομένα > Πληροφορία > Κατανόηση > Απόφαση > Δράση

Έρχεται να φέρει την μηχανογράφηση πολύ κοντά στον φαρμακοποιό μέσω

 • Μετάβασης από τα δεδομένα στην πληροφορία,

 • απεικόνισης της πληροφορίας ,

 • με εύληπτες απεικονίσεις,

 • Δυνατότητα με προοδευτική εμβάθυνση,

 • Αξιοποίησης στην αναζήτηση,

 • Συσχέτισης διαφορετικών όψεων της εμπορικής διαδικασίας,

και όλα αυτά με

 • και Αμεσότητα,

 • Τη που χρειάζεται, στον που απαιτούνται, με τον συνομιλητή της περίστασης.

Το Farmakon Analytics συνιστά

 • Φυσική εξέλιξη της διαχειριστικής μηχανογράφησης

 • Αναδεικνύει την αξία της διαχειριστικής μηχανογράφησης

 • Επιτρέπει στον ανειδίκευτο χρήστη μία πιο φιλική αξιοποίηση της μηχανογράφησής του

 • Προσθέτει αξία στο φαρμακείο

Πιο συγκεκριμένα, ενδεικτικά υποστηρίζει

Πωλήσεις – Αγορές

 • Ανάλυση πωλήσεων

  • Ανάλυση τζίρου, κόστους, περιθωρίου κέρδους, ποσοτήτων ανά προϊόν, κατηγορία και Οίκο

  • Στατιστικά κίνησης ανά ώρα, μέρα, εβδομάδα, μήνα κλπ

  • Σύγκριση τρέχοντος και περασμένων ετών

  • Σύγκριση τρέχουσας περιόδου με αντίστοιχες περασμένες περιόδους, ημέρας, εβδομάδας, μήνα, έτους

  • Γεωγραφική ανάλυση πωλήσεων

  • Ανάλυση πωλήσεων προσωπικού

 • Ανάλυση Αγορών

  • Ανάλυση τιμής κτήσης και τελευταίας τιμής αγοράς ανά προμηθευτή

  • Χαμηλότερη τιμή αγοράς από οποιονδήποτε προμηθευτή

  • Βελτιστοποίηση προγραμματισμού αγορών

  • Καλύτερη αξιοποίηση διαθέσιμων πιστωτικών ορίων

  • Κατηγοριοποίηση φαρμάκων σύμφωνα με τον ATC Code Level 1 & 2

  • Δυνατότητα κατηγοριοποίησης με εξωτερική πηγή κατηγοριοποίησης από το Farmakonet

 • Ανάλυση συνταγογράφησης

Αποθήκη

 • Ανάλυση αποθήκης σε αξίες και ποσότητες

 • Ανάλυση ανά είδος, κατηγορία, Οίκο

 • Ανάλυση ανά κατηγορία ΦΠΑ

 • ABC ανάλυση ειδών

  • Γρήγορος προσδιορισμός των προϊόντων που έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στον κύκλο εργασιών

  • Βελτίωση του μίγματος προϊόντων

 • Ανάλυση κινητικότητας ειδών

  • Υπολογισμός κυκλοφοριακής ταχύτητας, μέσης διάρκειας παραμονής στην αποθήκη και GMROI

  • Δυνατότητα βελτιστοποίησης της συχνότητας αγορών και του χρονισμού αναπλήρωσης αποθέματος

  • Δυνατότητα χειρισμού λιμνάζοντος στοκ

  • Αύξηση της απόδοσης της επένδυσης σε στοκ

Πελατολόγιο

 • Στοιχεία αγοραστικού προφίλ

 • Μελέτη συμπεριφορών και αγοραστικής δύναμης

 • Επισκεψιμότητα και συχνότητα αγορών

 • Δημογραφική ανάλυση πελατολογίου και πωλήσεων

 • Αυτόματος ορισμός ηλικιακών ομάδων με βάση τον ΑΜΚΑ

 • Γεωγραφική διείσδυση

Rowa Robot

ROWA ROBOT

Γερμανική Τεχνολογία

Το ROWA BD σχεδιάζεται αποκλειστικά για τον χώρο

και τις ανάγκες του φαρμακείου που απευθύνεται.

Εικόνα3.png
 
str.png

ROWA BD

Το Rowa Vmax μπορεί κατά την τροφοδοσία του να εκτελέσει διαδικασία συλλογής πολλών προϊόντων ταυτόχρονα, αυξάνοντας την ταχύτητα τροφοδοσίας του συστήματος

ROWA BD

Το Rowa Vmax μπορεί κατα την εκτέλεση μιας παραγγελίας να εκτελέσει διαδικασία συλλογής πολλών προϊόντων ταυτόχρονα, ανεξαρτήτως του χώρου που βρίσκονται τα προϊόντα εντός του συστήματος

 

Rowa Vmotion®

V MOTION

Το Rowa vmotion προσφέρει στα φαρμακεία μια εντελώς νέα προσέγγιση στην προβολή των προιόντων με την χρήση over-the -counter οθονών. Αντί για τα παραδοσιακά ράφια τα προιόντα εμφανίζονται σε μεγάλες οθόνες multi-touch.