top of page
MicrosoftTeams-image (20).png

Η EpsilonCSA έχει εργαστεί με συνέπεια για περισσότερο από δύο δεκαετίες, στον ιδιαίτερο χώρο Χονδρικής Πώλησης φαρμάκων και παρα-φαρμακευτικών σκευασμάτων.
Από πολύ νωρίς, το λογισμικό εφαρμογών που ανέπτυξε, ταίριαξε θαυμάσια στις ανάγκες του ιδιαίτερου αυτού χώρου. Ικανοποίησε τόσο την λειτουργική πολυπλοκότητα, όσο την ταχύτητα διακίνησης προϊόντων και την απαιτούμενη αξιοπιστία λειτουργίας. Παράλληλα, διασυνδέθηκε σε ένα ενιαίο περιβάλλον λειτουργίας, με όλα τα κορυφαία  περιβάλλοντα συστήματα που χρησιμοποιεί η σύγχρονη φαρμακαποθήκη, όπως συστήματα αυτοματισμών (ρομπότ), συστήματα Business Intelligence (BI) και Warehouse Management Systems (WMS).
Το λογισμικό συνεχώς εξελίχτηκε και εξελίσσεται, σε αρμονία με τις νέες δυνατότητες που εκάστοτε προσφέρει η τεχνολογική εξέλιξη, καθώς επίσης σε προσαρμογή  με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του επαγγελματικού περιβάλλοντος.
Επακόλουθα, από νωρίς το λογισμικό εφαρμογών της CSA έγινε το σημείο αναφοράς στην αγορά, απαραίτητο σε κάθε φαρμακαποθήκη για την υποστήριξη  της απαιτητικότατης λειτουργίας της και για την ενίσχυση του ανταγωνιστικού της πλεονεκτήματος. Το Farmakon ERP είναι λογισμικό υψηλών επιδόσεων,  στην αιχμή της τεχνολογίας στον χώρο Χονδρικής Πώλησης Φαρμάκων και Παρα-φαρμάκων.

farmakon erp

FARMAKON ERP

Το FARMAKON ERP είναι η ολοκληρωμένη μηχανογραφική λύση που προτείνει η EpsilonCSA για τις μεγάλες εταιρείες στον χώρο της διακίνησης του φαρμάκου.
Απευθύνεται στις εταιρείες που έχουν αναπτύξει μια δυναμική, η οποία δεν τους επιτρέπει να βάλουν όρια: στο μέγεθος
στην δημιουργία υποκαταστημάτων και θυγατρικών
στην συνεργασία με άλλες εταιρείες
στην ανάπτυξη

 • Καλύπτει μηχανογραφικά όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης

 • Αυτοματοποιεί τις διαδικασίες

 • Ανοίγει νέους δρόμους επικοινωνίας με πελάτες και προμηθευτές

 • Αξιοποιεί τις πληροφορίες

 • Οδηγεί σε καλύτερες αποφάσεις

 • Συνδυάζει όλα τα παραπάνω, με την ταχύτητα εκτέλεσης των εργασιών, κάτι που είναι ζωτικής σημασίας στον χώρο της διακίνησης των φαρμάκων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ

Λογιστική & Χωροταξική παρακολούθηση των παγίων
Τήρηση Μητρώου Παγίων
Μεταβολές , Αναπροσαρμογές , Πωλήσεις παγίων
Ιστορικό κίνησης για το κάθε πάγιο
Κατηγορίες Παγίων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Γενική Λογιστική
Αναλυτική Λογιστική
Διαχείριση εισπρακτέων και πληρωτέων λογαριασμών
Διαχείριση συναλλασσομένων
Παρακολούθηση υποκαταστημάτων
Reports και γραφήματα για όλο το εύρος των πληροφοριών
Διαχείριση ανθρώπινων πόρων

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Καταχώρηση προβλέψεων
Σενάρια προβλέψεων
Σύγκριση προβλέψεων με αποτελέσματα
Αναθεώρηση προϋπολογισμού

Εμπορική Λειτουργία
 

Διαχείριση αποθεμάτων,Πωλήσεις,Αγορές,Δευτεροβάθμια ανάλυση σε πελάτες – προμηθευτές – είδη,Φυσικές και λογικές αποθήκες,Πολλαπλές μονάδες μέτρησης και συσκευασίες ειδών
Διαχείριση παρτίδων . (Υπόλοιπα , Ημερομηνίες παραγωγής– λήξης),Αυτοματοποίηση διαδικασιών παραλαβής και απογραφής,Πρόταση παραγγελίας και διαχείριση παραγγελιών (order control)
Πωλητές, Εισπράκτορες,Συνεργασία με υποκαταστήματα και εταιρείες ομίλου,Συσχετισμοί ειδών,Πολλαπλοί τρόποι αποτίμησης αποθεμάτων,Επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές μέσω Internet
Αυτόματη ενημέρωση όλων των υποσυστημάτων της εφαρμογής και της Λογιστικής (on – line),Πολλαπλοί τιμοκατάλογοι ειδών,Όρια ασφαλείας ειδών κατά την πώληση,Δέσμευση ποσότητας φαρμάκων
Διαχείριση δρομολογίων,Όρια πιστοδότησης πελατών,Μετασχηματισμοί παραστατικών,Αυτόματη δημιουργία παραστατικού από άλλο παραστατικό,Παρακολούθηση επιβαρύνσεων,Παρακολούθηση barcode
Κοστολόγηση αποθήκης και εξαγωγή μικτού αποτελέσματος σε έτος, τρίμηνο, μήνα,Παρακολούθηση υποκαταστημάτων πελατών – προμηθευτών,Ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης ειδών
Είδη αλληλοεξαρτώμενα (π.χ. παγοκύστες με είδος ψυγείου),Υπολογισμός συντελεστού εποχικότητας ειδών,Επάρκεια ειδών ανά προμηθευτή

farmacon web

FARMAKON WEB

Πρόσβαση στο τμήμα του ERP που αναφέρεται στην παραγγελιοληψία και περιλαμβάνει στις εξής ενότητες:

 • Αυτόματη εκτέλεση παραγγελίας φαρμακείου και έκδοση τιμολογίου

 • Αποστολή αντίγραφου τιμολογίου και ελλείψεων παραγγελίας

 • Προσφορές ειδών

 • Στατιστικά στοιχεία κινήσεων πελατών

 • Οικονομική πληροφόρηση πελάτη

 • Έκτακτη παραγγελία

 • Φιλτράρισμα των παραγγελθέντων ποσοτήτων του πελάτη ανάλογα με τις κατηγορίες δέσμευσης πελατών και ειδών

 • Δυνατότητα ολοκλήρωσης οικονομικών συναλλαγών

mobile

CSA  MOBILE

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Η νέα σειρά προγραμμάτων Emporion CSA Mobile έχει σχεδιαστεί με σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης χρησιμοποιώντας μεθόδους και τεχνικές που στόχο έχουν την διαχείριση των κλασικών διαδικασιών της αποθήκης, μικρής ή μεγάλης επιχείρισης, με την χρήση φορητών τερματικών.

 • Aπογραφή ραφιών.

 • Ποσοτική παραλαβή εμπορευμάτων

 • Έλεγχος Υπολοίπων

 • Έλεγχος Τιμών

 • Έκδοση τιμολογίων (Πωλήσεων), καταχώρηση επιστροφών πελατών

 • Καταχώρηση αγορών, έκδοση δελτίων επιστροφών προς τους προμηθευτές

 • Καταχώρηση παραγγελιών προμηθευτών

 • Καταχώρηση παραγγελιών πελατών

 • Παρακολούθηση δρομολογίων

Σύνδεση με το κεντρικό μηχανογραφικό συστήμα
Τα φορητά τερματικά συνδέονται με όλα τα προγράμματα μηχανογράφησης της CSA (Farmakon Net, Emporion, CSA Retail, Farmakon ERP, Emporion ERP)
Δίκτυο Η σύνδεση των φορητών τερματικών γίνεται ασύρματα μέσω ασύρματου δικτύου (access point) είτε μέσω καλωδίου USB.
Η ενημέρωση του κεντρικού συστήματος γίνεται είτε online (ζωντανά) είτε offline (εκ των υστέρων)

warehouse-worker-scanning-box-while-smil
farmakon analytics

FARMAKON ANALYTICS

Η πλατφόρµα Farmakon Analytics, παρέχει στον χρήστη ευελιξία και ευκολία διαχείρισης µεγάλου όγκου πληροφοριών, έξυπνη απεικόνιση αναλύσεων, εύκολη αναζήτηση πληροφοριών, άµεση ενηµέρωση και εύχρηστη διαχείριση δεδοµένων.

Αναζητήστε άµεσα τα δεδοµένα σας και διαχειριστείτε µε ευελιξία µεγάλο όγκο πληροφοριών Με την πλατφόρµα Farmakon Erp Analytics για φαρµα-κεία και φαρµακαποθήκες, µπορείτε µε εύκολο τρόπο να εξερευνήσετε τα δεδοµένα σας, να δηµιουργήσετε έξυπνες απεικονίσεις αναλύσεων και να διαχειριστείτε µε εύχρηστο τρόπο τις πληροφορίες από µια ή από πολλαπλές πηγές.

bottom of page