ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η CSA ιδρύθηκε το 1985 και άρχισε να αναπτύσσει λογισμικό κατά περίπτωση, για επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της εποχής εκείνης.
Οι επιτυχίες της την οδήγησαν να αναλάβει έργα στον κλάδο της Λιανικής Πώλησης,
αλλά και στον κλάδο των φαρμακαποθηκών, όπου σύντομα εξειδικεύτηκε, τυποποίησε τα προϊόντα της,επεκτάθηκε και αναρριχήθηκε στην πρώτη θέση της αγοράς. Το 2000 εισήλθε στην αγορά λογισμικού φαρμακείων,
με σύγχρονα προγράμματα αναπτυγμένα σε περιβάλλον Windows. Η συστηματική εργασία της στον κλάδο του φαρμάκου,
 της επέτρεψε να καταλάβει ηγετική θέση και στον χώρο του φαρμακείου,
όπου τα περισσότερα μηχανογραφημένα φαρμακεία στην Ελλάδα, χρησιμοποιούν λογισμικό της CSA.

csa ιστορικό

Η εταιρεία παρακολουθεί από κοντά την εξέλιξη της τεχνολογίας και αξιοποιεί ότι καλύτερο από αυτή, για να εκσυγχρονίζει διαρκώς το λογισμικό της και να προσφέρει λειτουργικότητα αιχμής στους εκλεκτούς Πελάτες της. Τα περιβάλλοντα στα οποία αναπτύσσει εφαρμογές είναι Microsoft και Oracle.Για την υποστήριξη της δραστηριότητάς της, έχει αναπτύξει μεγάλο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, το οποίο εγγυάται την αποτελεσματικότατη υποστήριξη των εγκαταστάσεών της. Η CSA εδρεύει σε ιδιόκτητη κτιριακή εγκατάσταση στην Αθήνα, από όπου διαχειρίζεται όλη τη δραστηριότητά της.