Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ «CSA»

Η Πολιτική για την Ποιότητα, της «CSA»  είναι:

 • Η ικανοποίηση όλων των πελατών, μέσω της παροχής προϊόντων λογισμικού και υπηρεσιών εγκατάστασης, παραμετροποίησης, συντήρησης και υποστήριξης, υψηλής ποιότητας, οι οποίες να είναι πάντα διαθέσιμες και σε ανταγωνιστικές τιμές.

 • Η συνεχής και άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των επιχειρήσεων με συνέπεια και υπευθυνότητα.

 • Η συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας προς όφελος της ίδιας της επιχείρησης, των μετόχων της, των εργαζομένωνκαι των πελατών της.

 • Η συνεχής ενημέρωση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα ποιότητας και υλοποίησης των έργων.

 

Η παραπάνω πολιτική έχει εγκριθεί από την Διοίκηση της επιχείρησης και συγκεκριμενοποιείται με τους παρακάτω Αντικειμενικούς Σκοπούς:

 • Η οικονομική ευημερία της εταιρίας.

 • Η ικανοποίηση όλων των πελατών της.

 • Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών

 • Η ανάπτυξη των πόρων της εταιρίας

 

Οι σκοποί αυτοί είναι μετρήσιμοι και παρακολουθούνται, ενώ ελέγχεται η επίτευξή τους ώστε να διαπιστώνεται η τήρηση της Πολιτικής και η διαρκής βελτίωση.

 

 

Η Διοίκηση της CSA

Η "ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" με διακριτικό τίτλο CSA δραστηριοποιείται από το 1985 στην κατασκευή λογισμικού για μικρές και μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις
Follow Us
 • Facebook - Grey Circle
 • Twitter - Grey Circle
 • G+ - Grey Circle
 • YouTube - Grey Circle
 • Pinterest - Grey Circle
 • Instagram - Grey Circle
Αλ Παναγούλη 29 (πρώην 51)
Αγ. Παρασκευή Τ.Κ. 153 43
Τηλ. 210 6019530
Fax. 210 6008096
mail: info@csa.com.gr
Τμήμα ERP
erp@csa.com.gr
Τα Γραφεία μας