ΤΜΗΜΑΤΑ

τμήματα CSA

ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΑΣ

ΔΕΛΗΜΑΡΓΑΣ.png

ΔΕΛΗΜΑΡΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο κ. Χρήστος Δελημαργάς  ξεκίνησε σαν ιδρυτικό μέλος της εταιρείας και εργάστηκε στον τομέα ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού τον χώρο του φαρμακευτικού και εμπορικού κλάδου. Το 2000 – 2002 συνέβαλε ως σύμβουλος στην παραμετροποίηση και ελληνικοποίηση Erp συστημάτων σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς Δημοσίου. Απο την Μάρτιο του 2008 κατέχει την θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου στην CSA. 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ.png

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο κ. Ευθύμιος Μαυρογιάννης ξεκίνησε  σαν ιδρυτικό μέλος της εταιρείας και εργάστηκε στον τομέα ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού στον χώρο του φαρμακευτικού και εμπορικού κλάδου.Εξειδικευτηκε στην ανάλυση και εφαρμογή ERP συστημάτων και Business Intelligence προιόντων  σε μεγάλες επιχειρήσεις. Από τον Μάρτιο του 2008 κατέχει την θέση του Αντιπροέδρου στην C.S.A.