Κλάδος Λιανικής

+
Retail
+
+

Retail

 

Κλάδος

Λιανικής

Η CSA έχει αντιμετωπίσει κάθετα τον χώρο της Λιανικής Πώλησης, αναπτύσσοντας λογισμικό εξειδικευμένο
 για την κάλυψη των αναγκών μικρών-μεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και μεγάλων επιχειρήσεων, καθώς επίσης και αλυσίδων καταστημάτων.
Το λογισμικό της CSA,  καλύπτει όλες τις λειτουργικές ανάγκες μίας σύγχρονης εμπορικής επιχείρησης,
 την οικονομική και την εμπορική διαχείριση, την λειτουργία των ταμειακών συστημάτων την αξιοποίηση τεχνολογιών φορητών τερματικών κλπ.
Πρόσθετα, υποστηρίζει την διαχείριση καταστημάτων, υποκαταστημάτων και θυγατρικών επιχειρήσεων.
Η πλούσια λειτουργικότητα της οικογένειας προϊόντων EMPORION, αλλά και η αξιοπιστία τους, όπως και οι επιδόσεις τους,
 συνθέτουν την προσωπικότητά τους και προσελκύουν την εμπιστοσύνη των Πελατών μας.
Βεβαίως όλα αυτά συμπληρώνονται με μία ρεαλιστική τοποθέτηση στην αγορά, ούτως ώστε η όλη προσφορά της CSA να παραμένει πολύ ανταγωνιστική.

Τερματικά αφής

Δικτυακό περιβάλλον εργασίας

Γρήγορη και ασφαλής βάση δεδομένων

Σύνδεση με κεντρικό server αλυσίδας

Σύνδεση με ζυγιστικές μηχανές

Χρήση φορητών τερματικών

Το CSA Retail

έχει σχεδιαστεί με σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης χρησιμοποιώντας μεθόδους και τεχνικές που στόχο έχουν την ταχύτερη και λειτουργικότερη χρήση των προγραμμάτων. Μερικά απο τα βασικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων είναι:

EMPORION Erp

 

Χαρακτηριστικά

Διαχείριση αποθεμάτων - Πωλήσεις - Αγορές - Δευτεροβάθμια ανάλυση σε πελάτες – προμηθευτές – είδη - Φυσικές και λογικές αποθήκες - Πολλαπλές μονάδες μέτρησης και συσκευασίες ειδών - Διαχείριση παρτίδων . (Υπόλοιπα , Ημερομηνίες παραγωγής– λήξης) - Αυτοματοποίηση διαδικασιών παραλαβής και απογραφής - Πρόταση παραγγελίας και διαχείριση παραγγελιών (order control) - Πωλητές, Εισπράκτορες - Συνεργασία με υποκαταστήματα και εταιρείες ομίλου - Συσχετισμοί ειδών - Πολλαπλοί τρόποι αποτίμησης αποθεμάτων - Επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές μέσω Internet - Αυτόματη ενημέρωση όλων των υποσυστημάτων της εφαρμογής και της Λογιστικής (on – line) - Πολλαπλοί τιμοκατάλογοι ειδών - Όρια ασφαλείας ειδών κατά την πώληση - Δέσμευση ποσότητας φαρμάκων - Διαχείριση δρομολογίων - Όρια πιστοδότησης πελατών - Μετασχηματισμοί παραστατικών
Αυτόματη δημιουργία παραστατικού από άλλο παραστατικό - Παρακολούθηση επιβαρύνσεων - Παρακολούθηση barcode - Κοστολόγηση αποθήκης και εξαγωγή μικτού αποτελέσματος σε έτος, τρίμηνο, μήνα - Παρακολούθηση υποκαταστημάτων πελατών – προμηθευτών - Ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης ειδών - Είδη αλληλοεξαρτώμενα (π.χ. παγοκύστες με είδος ψυγείου) - Υπολογισμός συντελεστού εποχικότητας ειδών - Επάρκεια ειδών ανά προμηθευτή Λογιστική & Χωροταξική παρακολούθηση των παγίων - Τήρηση Μητρώου Παγίων - Μεταβολές , Αναπροσαρμογές , Πωλήσεις παγίων - Ιστορικό κίνησης για το κάθε πάγιο - Κατηγορίες Παγίων,Δυνατότητα αντιστοίχισης των κινήσεων (open items) - Πολλαπλά νομίσματα - Πολλαπλές τιμολογιακές πολιτικές - Πολλαπλές εκπτωτικές πολιτικές - Παραμετρικό ageeing πελατών – προμηθευτών - Πολλαπλοί τρόποι πληρωμής – είσπραξης - Προγραμματισμός εισπράξεων – πληρωμών - Διαχείριση αξιoγράφων - Έκδοση μηχανογραφημένων επιταγών - Τραπεζικοί λογαριασμοί - Κέντρα κόστους και κέρδους,Γενική Λογιστική - Αναλυτική Λογιστική - Διαχείριση εισπρακτέων και πληρωτέων λογαριασμών - Διαχείριση συναλλασσομένων - Παρακολούθηση υποκαταστημάτων - Reports και γραφήματα για όλο το εύρος των πληροφοριών.Διαχείριση ανθρώπινων πόρων

 

Vmotion